Odluka o poništenju za meso i suhomesnate proizvode

Temeljem članka 298. i 303. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj 01/2017, broj objave: 2017/S 0F2-0009936 odaslan 19.05.2017. godine, a objavljen 22.05.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir donosi sljedeću Odluku o poništenju

Odluka /pdf/