Odluka o poništenju za meso i suhomesnate proizvode

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, temeljem čl. 131. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo je pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za nabavu svježeg mesa i mesnih proizvoda s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe. Ugovori su sklopljeni s dobavljačem PIK Vrbove – mesna industrija d.d.

Obavijest /Obavijest o dodjeli ugovora – meso i suhomesnati proizvodi 2017/