Omogućena dostava paketa korisnicima od 11.05.2020.

Od 11.05.2020. dozvoljena je dostava paketa korisnicima, posredstvom djelatnika doma.

Pakete je potrebno dostaviti na ulazu u skladište kuhinje od 10:00 – 12:00 h svaki radni dan, gdje će se izvršiti predaja istih  našim djelatnicima.

Dostavljeni paketi, zbog prevencije pandemije COVID-19, naknadno se prosljeđuju korisnicima nakon tri dana.

Dostaviti se mogu samo originalna pakiranja sa valjanim rokom trajanja, molimo vodite računa o kvarljivosti hrane.