Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom pslovanju

Temeljem članka 25. stavka 1. i 2. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021), članka 2. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21) i članka 25. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,  ravnatelj donosi

 

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM POSLOVANJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

 

Preuzmi /pdf