Plan nabave za proračunsku 2012. godinu.

Temeljem članka 29. Zakona o javnoj nabavi ( N.N.br.90/11) i članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe  Beli Manastir, Upravno vijeće  je na 63. sjednici održanoj dana 19.06.2012. godine donijelo slijedeći Plan nabave za proračunsku 2012. godinu.