Pojašnjenje dokumentacije o nabavi – opskrba prirodnim plinom

Sukladno odredbama članka 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir dostavlja u odnosu na zahtjev gospodarskog subjekta sljedeće Pojašnjenje Dokumentacije o nabavi za opskrbu prirodnim plinom /pdf
/, evidencijski broj nabave 02/2017.