Pojašnjenje dokumentacije o nabavi za opskrbu prirodnim plinom – jamstvo

Sukladno odredbama članka 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir dostavlja u odnosu na upit gospodarskog subjekta o jamstvu sljedeće Objašnjenje Dokumentacije o nabavi za opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2017.