Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje – opskrba prirodnog plina

Objavljeni su odgovori na pitanja potencijalnih ponuditelja u postupku javne nabave prirodnog plina, evidencijski broj nabave 02/2015.
Preuzmi pdf