Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Temeljem članka 32. stavak 3. podstavak 8. i članka 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, a u svezi članka 11. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Osječko–baranjske županije („Županijski glasnik“ 2/23.), ravnatelj dana 17.04.2023. godine donosi Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.

 

Preuzmi /pdf/