Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i članku 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj dana 20.07.2022. godine, donosi

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjem prijavljivanja nepravilnosti i povjerljive osobe UR.BROJ: 716/19 od 07.01.2020. godine