Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi NN 148/2022