Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
NN 66/2015, (1273), pravilnik, 15.6.2015.