Procedura naplate prihoda

Dana 11.11.2020. donesena je nova Proceduru naplate prihoda (broj 554/20) kojom prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 215/20 od 01.04.2020. godine.

Preuzmi /pdf/