Procedura stvaranja obveza

Na temelju članaka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (nar. nov., br 139/2010) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov.., br 78/2011) Ravnatelj Doma donosi: Proceduru stvaranja obveza