Projekt rekonstrukcije i adaptacije Doma

Prva faza: rekonstrukcija potkrovlja i adaptacija neiskorištenog dijela prizemlja
Druga faza: prenamjena i adaptacija dosadašnjih prostorija uprave te kultivacija preostalog dijela prizemlja
Ukratko, dio se dotrajalog i za korisnike nepristupačnog potkrovlja planira izgraditi u novi prostor Uprave dok će se sadašnji prostor Uprave u prizemlju adaptirati i prenamjeniti u konforan prostor za smještaj novih korisnika.
[supsystic-gallery id=20]