Sprečavanje sukoba

Sprečavanje sukoba
interesa u području javne nabave

 

Sprečavanje sukoba
interesa

 

 

Temeljem članka 13.
stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Dom za starije i nemoćne
osobe Beli Manastir objavljuje popis gospodarskih subjekata (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju), s kojim
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1. GALACTICANET
d.o.o.Lavoslava Ružičke 7, 31300 Beli Manastir, Šećerana