Usluge

Za korisnike osiguravamo usluge: smještaja, održavanje higijene, prehrane, zdravstvene skrbi, frizerskog salona, pranja rublja, radno-okupacione terapije