Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi
NN 98/2019, (1943), zakon, 16.10.2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
NN 130/2017, (2986), zakon, 27.12.2017

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
ŽNN 16/2017, (366), zakon, 22.2.2017.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi
NN 52/2016, (1377), zakon, 6.6.2016.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
NN 99/2015, (1914), zakon, 16.9.2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
NN 152/2014, (2866), zakon, 22.12.2014

Zakon o socijalnoj skrbi
NN 157/2013, (3289), zakon, 24.12.2013.