Dokumentacija o nabavi – ostali prehrambeni proizvodi

Dana 02.12.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0047944 objavljena je Dokumentacija o nabavi – ostali prehrambeni proizvodi, evidencijski broj nabave 04/2022. Preuzmi DoN – Ostali prehrambeni proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi 2022 /xls/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – kruh i pekarski proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 394/22 od 27.10.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave kruha i pekarskih proizvoda, evidencijski broj nabave 03/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.09.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0037743), sklopio je ugovore o javnoj nabavi kruha, o javnoj nabavi peciva i o javnoj nabavi kolača i torti (dakle za […]

Obavijest o sklopljenim ugovorima – mlijeko i mliječni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 321/22 od 21.10.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda, evidencijski broj nabave 02/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.09.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0035744), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljem:   Prehrambena industrija Vindija d.d. Međimurska 6 […]

Natječaj za radno mjesto kuhar

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) i članka 8.stavka 3. točke 7. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, raspisuje se Natječaj za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto kuhar (m/ž) – 1 izvršitelj Preuzmi – […]

Poziv na dostavu ponude – adaptacija i prenamjena uprave Doma u sobe korisnika

Poziv za podnošenje ponuda – prenamjena prostora uprave Doma Troškovnik – prenamjena prostora uprave Doma Odluka o odabiru – prenamjena prostora uprave Doma u sobe korisnika

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27 i članka 48. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 06.10.2022. godine, donosi Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika broj: 715/19 od 30.12.2019. godine.

Natječaj za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto njegovatelj (m/ž)

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) i članka 8.stavka 3. točke 7. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, raspisuje se Natječaj za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto njegovatelj (m/ž) – 1 izvršitelj Detalje […]

Javna nabava – kruh i pekarski proizvodi

Dana 26.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0037743 objavljena je Dokumentacija o nabavi – kruh i pekarski proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022. Dokumentacija DoN – Kruh i pekarski proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – grupa 1 – kruh /doc/ Troškovnik – grupa 2 – peciva /doc/ Troškovnik – grupa 3 – kolači /doc/

Javna nabava – mlijeko i mliječni proizvodi

Dana 09.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0035744 objavljena je Dokumentacija o nabavi – mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022. DoN – Mlijeko i mliječni proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – mlijeko 2022 /doc/

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i članku 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj dana 20.07.2022. godine, donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjem prijavljivanja nepravilnosti i povjerljive osobe UR.BROJ: 716/19 od 07.01.2020. godine

Skip to content