Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17), te članaka 33., 34. i 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju svoje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice od 26. srpnja 2019. godine raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Preuzmi /pdf/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 283/19 od 18.06.2019. godine u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj nabave 01/2019 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.05.2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0020941), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mesa i mesnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljima:

 • za grupu 1 i grupu 2:

PIK Vrbovec plus d.o.o.
Zagrebačka 148
10340 Vrbovec

 • za grupu 3:

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.o.o.
Pustara 1
33513 Zdenci

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi /pdf/

Podjela osnovnih higijenskih potrepština i deterdženata

U sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada Osječko baranjska županija nabavila je osnovne higijenske potrepštine i deterdžente kojima će biti zadovoljene potrebe krajnjih korisnika u razdoblju od 24 mjeseca i ostvarena potpora i podrška korisnicima.
U mjesecu svibnju 46 Pomoćnica u kući podijelile su prve pakete osnovnih higijenskih potrepština svojim korisnicima s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci.

Uvodna konferencija projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

U velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku 4. lipnja 2019. godine održana je Uvodna konferencija projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna od čega je 85% sredstava financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dok 15% čine sredstva Državnog proračuna.

Projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr. sc. Ivana Stanić, a sudionike Konferencije pozdravio je župan Ivan Anušić, dok su u panel diskusiji na temu „Doprinos projekta lokalnoj zajednici“ govorili gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob, načelnik Općine Darda Anto Vukoje, zamjenik načelnika Općine Draž Saša Ivičin i načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas.

Kroz projekt ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, Osječko baranjska županija je nabavila 46 bicikala koji su u sklopu Uvodne konferencije predani novozaposlenim ženama, a koji će im olakšati obilazak i pružanje potrebne potpore i podrške krajnjim korisnicima.

Informacije o projektu ZAŽELI pomoć u kući

U sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ 30 žena pripadnica ciljnoj skupini potpisalo je 26. travnja 2019. godine s partnerom na projektu, Domom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.

30 zaposlenih Pomoćnica Doma za starije i nemoćne osobe Osijek će od 1. svibnja 2019. godine narednih 24 mjeseca pružati kontinuiranu potporu i podršku za 120 krajnja korisnika, starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, općina Darda i Draž, te poticati njihovu socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života.

16 zaposlenih žena kroz projekt će biti obrazovano i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada te povećanja konkurentnosti i zapošljivosti.

O projektu

Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi

Dana 22.05.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2019/S 0F2-0020941 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2019.

Dokumentacija za preuzimanje

   • DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2019 /pdf/
   • Troškovnik – grupa 1 – svježe meso /doc/
   • Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi /doc/
   • Troškovnik – grupa 3 – riba /doc/