Dokumentacija za nadmetanje – meso i mesni proizvodi

Dana 22.05.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2017/S 0F2-0009936 objavljena je Dokumentacija za nadmetanje – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2017

DZN – Meso i mesni proizvodi, riba 2017
ESPD obrazac
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi
Troškovnik – grupa 3 – riba i riblje prerađevine