Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2017.

Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu /xls/
Bilješke uz GFI 2017 /doc/
Tablice uz obvezne Bilješke 2017 /xls/