Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2020

Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19.) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Preuzimanja
Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu /xls/
Bilješke uz GFI 2020 /doc/