Javna nabava – kruh i pekarski proizvodi

Dana 26.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0037743 objavljena je Dokumentacija o nabavi – kruh i pekarski proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022.

Dokumentacija

  • DoN – Kruh i pekarski proizvodi 2022 /pdf/
  • Troškovnik – grupa 1 – kruh /doc/
  • Troškovnik – grupa 2 – peciva /doc/
  • Troškovnik – grupa 3 – kolači /doc/