Javna nabava male vrijednost mlijeko i mliječni proizvodi

Dana 07.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0037724 objavljena je Dokumentacija o nabavi – mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2023.

  • DoN-Mlijeko-i-mliječni-proizvodi /pdf/
  • Troškovnik – grupa 1 – mlijeko /doc/
  • Troškovnik – grupa 2 – mliječni proizvodi /doc/