JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 18.10.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2019/S 0F2-0041326 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2019

Dokumentacija za preuzimanje

        • Obavijest o nadmetanju /pdf/
        • Troškovnik /doc/