Javna nabava male vrijednosti – opskrba prirodnim plinom

Dana 08.10.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2020/S 0F2-0036245 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2020.

Preuzmimanja

Dokumentacija o nabavi /pdf/
Troškovnik /doc/