Javna nabava male vrijednosti – opskrba prirodnim plinom

Dana 22.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0038455 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2021.

Preuzimanja

  • Dokumentacija o nabavi /pdf/
  • Troškovnik /doc