Javna nabava male vrijednosti – meso i mesni proizvodi

Dana 26.05.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0022745 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2023.

 

DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2023

Troškovnik – grupa 1 – svježe meso

Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi

Troškovnik – grupa 3 – riba