Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27 i članka 48. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 06.10.2022. godine, donosi

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika broj: 715/19 od 30.12.2019. godine.