Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga Preuzmi /pdf/

Procedura naplate prihoda

Dana 11.11.2020. donesena je nova Proceduru naplate prihoda (broj 554/20) kojom prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 215/20 od 01.04.2020. godine. Preuzmi /pdf/

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica /pdf/

Procedura naplate prihoda

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (dalje u tekstu: Dom) ravnatelj Doma 01.04.2020. donosi Proceduru naplate prihoda. S početkom primjene ove Procedure prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 165/18 od […]

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19)ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 25.02.2020. godine donosi Odluku o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika Preuzmi /pdf/

Procedura popisa imovine i obveza

Procedura popisa imovine i obveza pdf

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27, 49. i 50. stavak 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donijelo je Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Preuzmi pdf

Procedura blagajničkog poslovanja

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru blagajničkog poslovanja Preuzmi /pdf/

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članku 27. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Preuzmi /pdf/

Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja

Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja /pdf/

Skip to content