Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja

Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja /pdf/

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova doma

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova doma

Odluka o izmjeni Odluke o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o izmjeni Odluke o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Popis radnih mjesta i koeficijenti za pojedina radna mjesta

Popis radnih mjesta i koeficijenti za pojedina radna mjesta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Procedura naplate prihoda

Procedura naplate prihoda

Obavijest - COVID 19

Zbog prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
od 16. ožujka 2020.g. do daljnjega.

Rad sa strankama i prijave za smještaj u Dom odvijati će se svaki dan prvenstveno putem
pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Broj telefona 031/702-110 objavljen je zajedno sa važnim e-mail adresama na našim internetskim stranicama.
Sve daljnje informacije vezane uz pandemiju COVID - 19 možete pratiti ovdje 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!