JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 18.10.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2019/S 0F2-0041326 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2019 Dokumentacija za preuzimanje Obavijest o nadmetanju /pdf/ Troškovnik /doc/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 283/19 od 18.06.2019. godine u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj nabave 01/2019 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.05.2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0020941), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mesa i mesnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljima: za grupu 1 i grupu 2: PIK […]

Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi

Dana 22.05.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2019/S 0F2-0020941 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2019. Dokumentacija za preuzimanje DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2019 /pdf/ Troškovnik – grupa 1 – svježe meso /doc/ Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi /doc/ Troškovnik – grupa 3 – riba /doc/

Rebalans plana nabave za 2019. godinu

Rebalans plana nabave za 2019. godinu

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 388/18 od 20.11.2018. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2018 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.10.2018. godine pod brojem 2018/S 0F2-0028905), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem: HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK Cara Hadrijana 7 31000 Osijek Preuzmi […]

Peti rebalans Plana nabave za 2018. godinu

Peti rebalans Plana nabave za 2018. godinu /pdf/

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu /pdf/

Četvrti rebalans Plana nabave za 2018. godinu

Četvrti rebalans Plana nabave za 2018. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA MLIJEKA 2018 – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude – mlijeko 2018

Treći rebalans plana nabave za 2018. godinu.

Treći rebalans plana nabave za 2018. godinu.”

Obavijest - COVID 19

Zbog prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
od 16. ožujka 2020.g. do daljnjega.

Rad sa strankama i prijave za smještaj u Dom odvijati će se svaki dan prvenstveno putem
pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Broj telefona 031/702-110 objavljen je zajedno sa važnim e-mail adresama na našim internetskim stranicama.
Sve daljnje informacije vezane uz pandemiju COVID - 19 možete pratiti ovdje 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!