JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

Dana 21.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0039692 objavljena je Dokumentacija o nabavi – kruh i pekarski proizvodi, evidencijski broj nabave 03/2023. Preuzimanja DoN – Kruh i pekarski proizvodi 2023 /pdf/ Troškovnik – grupa 1 – kruh /doc/ Troškovnik – grupa 2 – peciva /doc/ Troškovnik – grupa 3 – kolači i torte /doc/

Treći rebalans Plana nabave za 2023.

Treći rebalans Plana nabave za 2023. /pdf/

Javna nabava male vrijednost mlijeko i mliječni proizvodi

Dana 07.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0037724 objavljena je Dokumentacija o nabavi – mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2023. DoN-Mlijeko-i-mliječni-proizvodi /pdf/ Troškovnik – grupa 1 – mlijeko /doc/ Troškovnik – grupa 2 – mliječni proizvodi /doc/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 283/23 od 23.06.2023. godine u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj nabave 01/2023 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.05.2023. godine pod brojem 2023/S 0F2-0022745), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mesa i mesnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljima: za grupu 1 i grupu 2: PIK […]

Poziv za podnošenje ponuda – adaptacija sanitarnog čvora i sobe za garderobu

Poziv za podnošenje ponuda – adaptacija sanitarnog čvora i sobe za garderobu /pdf/ Troškovnik – adaptacija sanitarnog čvora i sobe za garderobu /xlsx/

Jednostavna nabava osobnog automobila – Poziv na dostavu ponuda

Jednostavna nabava osobnog automobila – Poziv na dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponude – osobni automobil /pdf/

Drugi rebalans Plana nabave za 2023.

Drugi rebalans Plana nabave za 2023.

Drugi rebalans Plana nabave za 2023. /pdf/

Javna nabava male vrijednosti – meso i mesni proizvodi

Javna nabava male vrijednosti – meso i mesni proizvodi

Dana 26.05.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0022745 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2023.   DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2023 Troškovnik – grupa 1 – svježe meso Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi Troškovnik – grupa 3 – riba

Rebalans Plana nabave za 2023. godinu

Rebalans Plana nabave za 2023. godinu

Rebalans Plana nabave za 2023. godinu /pdf/

Plan nabave za 2023.g

Plan nabave za 2023 g. /pdf /

Skip to content