Jednostavna nabava Kruha 2020 – Poziv na dostavu ponude

Jednostavna nabava Kruha 2020 – Poziv na dostavu ponude

Poziv za dostavu ponude – kruh 2020 /pdf/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 289/20 od 26.06.2020. godine u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj nabave 01/2020 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25.05.2020. godine pod brojem 2020/S 0F2-0019713 ), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mesa i mesnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljima:   – za grupu 1 i […]

Drugi rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Drugi rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Drugi rebalans Plana nabave za 2020. godinu /pdf/

Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi, riba 2020

Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi, riba 2020

Dana 25.05.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2020/S 0F2-0019713 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2020. Dokumentacija za preuzimanje DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2020 Troškovnik – grupa 1 – svježe meso Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi Troškovnik – grupa 3 – riba  

Rebalans plana nabave za 2020. godinu

Rebalans plana nabave za 2020. godinu

Rebalans plana nabave za 2020. godinu / pdf/

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 568/19 od 21.11.2019. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2019 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.10.2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0041326), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem: HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK Cara Hadrijana 7 31000 Osijek Obavijest […]

Treći rebalans Plana nabave za 2019. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2019. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2019. godinu /pdf/

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu /pdf/

JEDNOSTAVNA NABAVA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude – ostali prehrambeni proizvodi 2019 Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi 2019

JEDNOSTAVNA NABAVA RENOVIRANJA AMBULANTE I UREDA GLAVNE SESTRE – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za podnošenje ponuda – renoviranje ambulante i ureda glavne sestre Poziv za podnošenje ponuda – renoviranje ambulante Troškovnik – Dom za starije i nemoćne BM – ured glavne sestre i ambulanta