Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zato što su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ili s njima povezane osobe iz članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) u sukobu interesa:

RAČUNALO d.o.o., Petefi Šandora 2A, 31300 Beli Manastir, OIB: 72080043130
APEX j.d.o.o., Osječka 34B, 31300 Beli Manastir, OIB: 65585299971

Izjava – Tomislav Peran

Izjava – Damir Paulic

Izjava – Marija Horvat

Izajva – Nenad Radmanić

Izjava – Nevenka Horvat

Izjava – Branka Buric Benak

Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi

Dana 24.05.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2018/S 0F2-0013432 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2018.

DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2018
ESPD obrazac
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi
Troškovnik – grupa 3 – riba

Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zato što su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ili s njima povezane osobe iz članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) u sukobu interesa:

– PODUZETNIČKI CENTAR BELI MANASTIR d.o.o., Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, OIB: 56954451188
– AKVAL obrt za čišćenje, Kralja Petra Svačića 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 10530237568

Obavijest o sklopljenom ugovoru – plin

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 395/17 od 17.11.2017. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2017 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.10.2017. godine pod brojem 2017/S 0F2-0021439), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:
MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A
10431 Sveta Nedelja