Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi 2021

Dana 21.05.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2021/S 0F2-0020001 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2021

Prilozi:

DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2021
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi
Troškovnik – grupa 3 – riba