Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi, riba 2020

Dana 25.05.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2020/S 0F2-0019713 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2020.

Dokumentacija za preuzimanje