Javna nabava – mlijeko i mliječni proizvodi

Dana 09.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0035744 objavljena je Dokumentacija o nabavi – mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022.

DoN – Mlijeko i mliječni proizvodi 2022 /pdf/

Troškovnik – mlijeko 2022 /doc/