Drugi rebalans financijskog plana za 2013.

Drugi rebalans financijskog plana za 2013 g

Interni akt o nabavi roba, radova i usluga

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) članak 18.st.3. i čl.34. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj donosi Interni akt o nabavi roba, radova i usluga.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2013

Registar sklopljenih ug.o javnoj nabavi 2013

Obavijest o sklopljenom ugovoru za kruh 2013

Obavijest o sklopljenom ugovoru za kruh 2013

Natječaj za nabavu mlijeka i mliječnih proiz.

Dokumentacija za nadmetanje za mlijeko i mliječne proizvode

Natječaj za nabavu suhomesnatih proizv.

Dokumumentacija za nadmetanje

Natječaj za nabavu svježeg mesa

Dokumentacija za nadmetanje

Natječaj za Kruh 2013

Dokumentacija Prijedlog ugovora

Rebalans plana nabave za 2013.godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov., br: 90/2011), te na  temelju članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne  osobe Beli Manastir  Upravno vijeće je na 67. sjednici održanoj dana 24.05.2013. godine donijelo  odluku o usvajanju sljedećeg Rebalansa plana nabave za proračunsku 2013.godinu

Plan nabave doma za 2013 godinu

Plan nabave doma za proračunsku 2013 godinu

Obavijest - COVID 19

Zbog prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
od 16. ožujka 2020.g. do daljnjega.

Rad sa strankama i prijave za smještaj u Dom odvijati će se svaki dan prvenstveno putem
pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Broj telefona 031/702-110 objavljen je zajedno sa važnim e-mail adresama na našim internetskim stranicama.
Sve daljnje informacije vezane uz pandemiju COVID - 19 možete pratiti ovdje 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!